Kontaktné informácie na OcÚ

Úradné hodiny OcÚ  
Pondelok 7:30 - 14:00
Utorok 7:30 - 13:30
Streda 8:00 - 16:30
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:30 - 13:30


Výpožičná doba obecnej knižnice:
Streda (nepárny týždeň) 17:00 - 19:00
kniznica@rakovo.sk


Oficiálny názov: Obec Rakovo
Adresa: Obecný úrad Rakovo,
038 42 Rakovo 8, okres Martin
Telefónne čísla:

+421 43 4294 188

+421 911 228 993

E-mail: obec@rakovo.sk

Banka: VÚB a. s. Martin, SWIFT: SUBASKBX,
č. účtu IBAN: SK08 0200 0000 0000 1212 9362,
IČO: 00647365
DIC:2020591749

Starosta obce:
Patrik Antal

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Peter Vakula (zástupca starostu)
Miroslav Gerec
Eva Smrčiaková
Ladislav Spišiak
Igor Stacho

FacebookFacebook