Oznámenia o začatí obstarávania Územného plánu obce Rakovo

Oznámenia o začatí obstarávania Územného plánu obce Rakovo
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Rakovo  
12.07.2017
Autor: Obec Rakovo

Obec Rakovo, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade s ustanovením paragramu 19b, ods. 1) písm. a) Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie obstarávania

Územného plánu obce Rakovo

 

(viac v odkaze na pdf súbor)

Odkaz na PDF-súborKomentáre

FacebookFacebook