Správa audítora

Správa audítora
Vyhlásenie starostu obce
13.07.2017
Autor: Obec Rakovo

Poskytujeme Vám toto vyhlásenie v súvislosti s auditom účtovnej závierky Obce Rakovo, ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov...

(viac v odkaze na pdf súbor) 

Odkaz na PDF súborKomentáre

FacebookFacebook