Územný plán obce Rakovo

Územný plán obce Rakovo
Obce Rakovo, ako príslušný orgán úzenmého plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. (stavebný zákon) v znení...
13.03.2018
Autor: Obec Rakovo

(všetky ďalšie podrobnosti nájdete v priložených PDF súboroch)Komentáre

FacebookFacebook