Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štátny fond rozvoja bývania

Bytový dom Rakovo

  •  miesto realizácie stavby: Rakovo

  •  názov a stručný opis stavby: Bytový dom Rakovo - 12 b.j. murovaná 3- podlažná budova so sedlovou strechou

  •  informáciu o termíne začatia a dátume skončenia realizácie stavby: stavba začala roku 2016 a skončená bola roku 2021

  •  názov poskytovateľa dotácie: Štátny fond rozvoja bývania. Lamačská cesta 8 833 04 Bratislava 37

  •  odkaz na internetové stránky poskytovateľa dotácie:  www.sfrb.sk

  •  výšku poskytnutej dotácie,  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky poskytlo dotáciu 27 940 € + 255 040 €

  • zo Štátneho fondu rozvoja bývania: 382 560 € + 87 600 € +  59 539,50 €