Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Detský areál Vláčik (2013)

V máji 2011 obec reagovala na grantovú výzvu nadácie Dexia banky Slovensko program Zelené obce 2011 a vypracovala návrh projektu Detský areál Vláčik. Zámerom projektu je vytvorenie oddychovej zóny pre všetky generácie obyvateľov obce. Vzhľadom na to, že v dolnej časti Rakova nie je žiadne ihrisko a oddychové miesto, výstavba areálu by sa mala realizovať v tejto časti obce (pri železničnej stanici).
Maximálna výška grantu je limitovaná na 2000 €, pričom na projekt sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške minimálne 20% z vlastných zdrojov obce.
Zverejnenie výsledkov grantového programu, t. j. schválenie a udelenie grantu na projekt, bude dňa 24. 6. 2011. V prípade úspechu projektu sa začne s realizáciou výstavby jeho prvej fázy od 18. 7. 2011. V prípade neschválenia grantu sa bude obecné zastupiteľstvo snažiť vytvoriť finančnú rezervu na jeho realizáciu. V tomto prípade sa realizácia nezačne v júli 2011, ale začne sa v najbližšom možnom termíne v závislosti od získania finančných prostriedkov.
Projekt vypracovali Ing. František Žitniak (návrh a technická realizácia projektu) a PhDr. Janka Kršková (vyplnenie formulára žiadosti o grant).


Doplnené 18. 7. 2011: Nadácia Dexia banky Slovensko posunula termín uzávierky programu Zelené obce 2011, ak mám použiť ich slová tak "o pár týždňov, max. o mesiac". Výsledky zatiaľ stále nie sú zverejnené - až budeme niečo viac vedieť, hneď to oznámime.

Doplnené 30. 7. 2011: Nadácia Dexia banky Slovensko minulý týždeň vyhodnotila súťaž, žiaľ náš projekt medzi vybratými nie je. Pravdupovediac, konkurencia bola veľká: z 230 prihlásených projektov bolo vybratých len 22.

Doplnené 8. 6. 2013: Naša obec získala z Enviromentálneho fondu v rámci Programu obnova dedinu z Ministerstava životného prostedia dotáciu vo výške 3500€. Tieto peniaze budú použité na Detský areál Vláčik.

Doplnené 1. 9. 2013: Areál Vláčik zhotovila firma Jána Toporcera TOPSTY v mesiacoch júl a august 2013. Väčšina neodborných prác bola vykonávaná mládežou brigádnicky.

Detský areál Vláčik - projekt