Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove
  ktoré sa uskutoční dňa 08.01. 2018 o 18:00 hod. v  zasadačke obecného úradu Rakovo  
04.01.2018
Autor: Obec Rakovo

 

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Kontrola uznesenia.
 5. Prejednanie  zadania Územného plánu Obce Rakovo podľa ustanovenia § 20, ods. 7, písm. c) stavebného zákona.
 1. Sprava kontrolóra z ukončenej kontroly.
 2. Prejednanie procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie, ktorá potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
 1. Rôzne.
 2. Diskusia.
 3. Uznesenie.
 4. Ukončenie.

 Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.