Obec Rakovo
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Dom smútku Rakovo

Výzva na predloženie cenovej ponuky -  Dom smútku Rakovo
V zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s cieľom vybrať dodávateľa predmetu obstarávania.

Projekt je spolufinancovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach; podopatrenie: 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry; aktivita 2. - investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia výzva č. 22/PRV/2017

 

Výzva_na_predloženie_cenovej_ponuky

príloha_č._1_-_Opis_predmetu_zákazky_-_Projektová_dokumentácia

príloha_č._2a_Krycí_list_Rakovo_DS

príloha_č._2b_Výkaz_výmer_a_rozpočet_DS

Príloha_č._3_zmluva_DS

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.