Obec Rakovo
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove
ktoré sa uskutoční dňa 13.11. 2017 o 18:00 hod. v  zasadačke obecného úradu Rakovo

 1. Otvorenie zasadnutia.

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 3. Voľba návrhovej komisie.

 4. Kontrola uznesenia.

 5. Schválenie územného plánu obce – zmeny a doplnky č. 4

 6. Prejednanie VZN k zmenám a doplnkom č.4 k územného plánu obce

Rakovo.

 1. Prejednanie dovolenky starostu obce.

 2. Rôzne.

 3. Diskusia.

 4. Uznesenie.

 5. Ukončenie.

 

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.