Obec Rakovo
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

PROGRAM zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove

PROGRAM zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove
ktoré sa uskutoční dňa 08.12. 2017 o 17:00 hod. v  zasadačke obecného úradu Rakovo  

 1. Otvorenie zasadnutia.

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 3. Voľba návrhovej komisie.

 4. Kontrola uznesenia.

 5. Prejednanie  zrušenia VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rakovo.

 6. Prejednanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými

stavebnými odpadmi na území obce Rakovo.

 1. Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020.

 2. Prejednanie rozpočtu obce Rakovo na roky 2018-2020.

 3. Prejednanie rozpočtu obce Rakovo roku 2017.

 4. Plán prace kontrolóra obce na 1-polrok 2018.

 5. Správy z ukončených kontrol kontrolóra obce Rakovo.

 6. Prejednanie zámeru o odpredaj pozemku na LV 564 parcela KN-E .

 7. Prejednanie ciest v obci Rakovo ktoré boli vybudované v roku 1972.

 8. Prejednanie ciest v obci Rakovo na parcelách KN-E 119/26,33,47 a KN-E 111/183,184.

 9. Rôzne.

 10. Diskusia.

 11. Uznesenie.

 12. Ukončenie.

 

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.