Obec Rakovo
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ
PROGRAM zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove,   ktoré sa uskutoční dňa 09.09. 2018 o 18:45 hod. v  zasadačke obecného úradu Rakovo

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Voľba návrhovej komisie.

4. Kontrola uznesenia.

5. Prejednanie bankovej záruky na cyklotrasu popri parku.

6. Prejednanie oporného múru v parku.

7. Rôzne.

8. Diskusia.

9. Uznesenie.

10. Ukončenie.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.