Obec Rakovo
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 23.11. 2018 o 17:00 hod. v sále Kultúrneho domu Rakovo

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
     a. Oznámenie o výsledkoch komunálnych volieb
     b. Odovzdanie osvedčení o zvolení
     c. Zloženie sľubu starostu obce
     d. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
     e. Príhovor starostu obce
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
  5. Poverenie poslanca obce Rakovo na funkčné obdobie rokov 2014-2018, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zastupiteľstvo.
  6. Kontrola uznesenia.
  7. Vytvorenie komisie pri výkone funkcií verejného záujmu.
  8. Určenie platu starostu obce.
  9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Uznesenie.
12. Záver.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.