Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 30. 01. 2019 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu Rakovo

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola uznesenia.
5. Prejednanie pozemkov určených na výstavbu.
6. Sprava o kontrolnej činnosti za rok 2018.
7. Opätovné znovu schválenie úveru k domu smútku a rekonštrukcie kultúrneho domu podľa podmienok Prima banky.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Uznesenie.
11. Ukončenie.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.