Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 02.04. 2019 o 18:00 hod. v Bistre pod kopcom.

    1.   Otvorenie zasadnutia.
    2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
    3.   Voľba návrhovej komisie.
    4.   Kontrola uznesenia.
    5.   Prejednanie pozemku pod cestou KN-C 379/2.
    6.   Prejednanie zámeru prenajatia pozemku KN-E 111/121, 111/120,111/119, 111/184.
    7.  Prejednanie rekonštrukcie kultúrneho domu a domu smútku.
    8.  Prejednanie zápisu do kroniky.
    9.   Rôzne.
    10.   Diskusia.
    11.   Prijaté  uznesenia.
    12.   Ukončenie.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.