Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie OZ

Dátum: 30.08.2020
Autor: Obec Rakovo
Počet videní: 619
Zasadnutie OZ

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 01.09. 2020 o 18. hodine v sále obecného úradu.

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola uznesení.
5. Prejednanie vyradenia pohľadávok.
6. Prejednanie plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020.
7. Prejednanie správy z ukončenej kontroly kontrolóra obce Rakovo.
8. Prejednanie čestného občianstva.
9. Prejednanie dotácii TJ a CVČ.
10. Prejednanie predaja nepotrebného majetku- pozemku KN-C 364/10- 12520 m2 trvalý trávnatý porast, odčlenený od parcely KN E-111/17 evidovaných na LV 564.
11. Rôzne.
12. Diskusia
13. Prijaté uznesenia.
14. Ukončenie.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.