Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Reakcia na (ne)závislý informačný spravodaj

SÚBOR
Dátum: 03.12.2020
Autor: Obec Rakovo
Počet videní: 1943
Reakcia na (ne)závislý informačný spravodaj

-

Milí spoluobčania!
Dostali ste do schránok vyjadrenia „informačných spravodajcov“ v našej obci (pre tých, ktorí sa k spravodaju nedostali ho dávame do prílohy), ktorí sa rozhodli vystupovať anonymne. Chcem sa vyjadriť k niektorým zavádzajúcim informáciám
vyskytujúcich sa v uvedenom „spravodaji“.

Všetky body, ktoré uviedli naši anonymní (dobre známi) spoluobčania, boli prejednávané na obecných zastupiteľstvách. Zasadnutia OZ s programami zasadnutí boli včas oznámené na vývesných tabuliach a webovom sídle OÚ Rakovo v zmysle zákona. Následne boli zverejnené uznesenia z jednotlivých zasadnutí. Občania, ktorí sa Vám prihovorili v uplynulých dňoch formou „spravodaja“ sa nikdy v minulosti (okrem ostatných dní) žiadneho zasadnutia nezúčastnili, nepodali námietky a návrhy voči uvedeným skutočnostiam. Operujú so „zaručenými faktami“, ktorými sa snažia situáciu poupraviť tak, ako im to vyhovuje. Dnes a v takomto štýle prejavujú svoju nevôľu, čo ma veľmi mrzí, nakoľko som im niekoľkokrát ponúkol priestor na dialóg. Uvedená situácia zbytočne polarizuje občanov a vnáša do našej obce napätie.

Uvádzam odpovede na jednotlivé body „spravodaja“:

 

 • čierne stavby: Áno, v našej obci sa nachádzajú „čierne stavby“. A verte mi, že je ich neúrekom. Možno aj v každej tretej nehnuteľnosti. „Spravodajcovia“, ktorí boli na zastupiteľstve spolu s investigatívnym novinárom (ktorého si najali proti mne) sa dožadovali informácií o výstavbe v areáli bývalej Rybárskej bašty. Potvrdil som, že na mieste bývalej Rybárskej bašty sa stavia (stavebný zámer bol prezentovaný na minulých verejných zasadnutiach OZ). V prvom rade za stavbu si je zodpovedný stavebník, nie starosta. V „spravodaji“ neodznela moja odpoveď otázku čiernych stavieb v obci, nenapísali to, čo som na ostatnom OZ uviedol. Starosta obce nie je policajt, ani udavač. Majitelia boli upozornení ústne a zároveň aj písomne obecným úradom. Momentálne prebieha stavebné konanie, ktoré bude ukončené vyrúbením pokuty pre stavebníka. Súhlas od Štátnej ochrany prírody SR a aj od Odboru starostlivosti o životné prostredie je od januára 2019. Takže tvrdenie spravodajcov je KLAMSTVO. (stále zdôrazňujem, že stačí len komunikovať férovým spôsobom).

 • mega výstavba: Áno, v územnom pláne na niekoľko rokov až desaťročí je plánovaná výstavba v uvedených lokalitách, ale za určitých podmienok a po splnení ustanovení stavebného zákona (odsúhlasené v územnom pláne z roku 2012 a 2017- tiež verejne prezentované na informačných tabuliach a www obce).

 • Bytový dom stojí na toxickej skládke- KLAMSTVO. Bytový dom stojí na navážke z 90 % výkopovej zeme a zvyšok tvorí stavebná suť, na čo sme obdržali povolenie Odboru starostlivosti o životné prostredie (v podloží sa desťročia nachádzajú zvyšky ropných látok z Benzinolu- mimochodom donedávna bol vlastníkom občan našej obce). A čo je podstatné, je to v súlade s územným plánom obce.

 • Polícia- áno cca v roku 2017 p. Vlas podal podnet na políciu, prokuratúru a životné prostredie, pretože sa našli kúsky azbestu na navážke. Nie je jasné, kto tento typ odpadu naviezol. Ten bol následne pozbieraný a zlikvidovaný oprávnenou firmou. Následne OÚ Rakovo dal na uvedené miesto nainštalovať kamerový systém, za účelom predchádzania podobným skutkom.

 • LIDL: Je pravda, že manažéri firmy LIDL sa zaujímajú cca rok o priestor v bývalom areáli ESTWOOD a popri ceste smerom na rakovskú križovatku. Nie o celú lúku, ako bolo uvedené v „spravodaji“. Plocha haly približne na cca 6 ha a parkovanie na 1,5 ha, takže nie 210 000 m2. Zvyšná plocha je plánovaná ako funkčná zeleň. Čiže „spravodaj“ v tomto zmysle občanov ZAVÁDZA.

 • Stariny- V lokalite Stariny sa konali s majiteľmi pozemkov rozhovory na podnet p. Nátnej, majiteľky firmy TURČAN AUTO (výroba karavanov) o vytvorení ich výroby so servisom a rekreačnou zónou a kempingom. Momentálne sa v danej veci nekoná, zúčastnené strany sa zatiaľ zmluvne nedohodli.

 • Okrem nájomného bývania (spomínaný bytový dom) sú všetky aktivity mimo centra obce, takže doprava a iné nebudú našu obec rušiť. Malebnosť obce- ako to „spravodajcovia“ nazývajú- bude zachovaná, hoci sa o ňu významnou mierou nepričinili. Týmto ďakujem tej skupine občanov (hasiči, dôchodcovia a iní), ktorí sa každoročne podieľajú na upratovaní našej obce, parku, detských ihrísk, okrajových častí ... , aj pri odstraňovaní čiernych skládok.

 • Ochranné pásmo cintorína: „Spravodajcom“ bolo niekoľkokrát vysvetlené, že obec Rakovo nemá vo VZN uvedené ochranné pásmo, nakoľko v danej lokalite sa nachádzajú už postavené rodinné domy v tesnej blízkosti cintorína (Zák. 131/2010 Z.z., novelizovaný 1. 1. 2020).

 • Živelná výstavba: K územnému plánu obce sa vyjadruje cca 40 inštitúcií, vrátane Ministerstva životného prostredia SR, Krajského životného prostredia, Okresný úrad život. prostredia, Štátna ochrana prírody SR,... taktiež sa mali možnosť vyjadriť občania  obce. Vyjadrenia poskytujú zákonom stanovené úrady a erudované osoby so špecializovaným vzdelaním poverené vykonávať túto činnosť.

 • K počtu domom a obyvateľom sa nevyjadrujem, jedná sa len o nepodložené domnienky „spravodajcov“ na základe predbežných vzorcov.

 • A na záver to najlepšie: firma TURVOD dala vyjadrenie „spravodajcom“ ohľadom vody a kanalizácie, kde dostali odpoveď, ktorá bola uvedená v petícii. Odpoveď bola, že vody je dostatok a uvedené novonavrhované rodinné domy budú zásobované pitnou vodou a odvodom kanalizácie v zmysle zákona. Garantom zásobovania pitnou vodou nie je obec Rakovo, ale firma TURVOD, ktorá sa vyjadruje k územnému plánu, územnému konaniu a tiež k stavebnému povoleniu. Čo sa týka výstavby na Borgu- investor dostal do podmienky vybudovať automatickú tlakovú stanicu v hodnote cca 50 000 eur, ktorá bude zabezpečovať prísun pitnej vody nielen pre neho, ale pre celú dotknutú lokalitu.

Milí spoluobčania,

moje vyjadrenie som sa snažil formulovať tak, aby bolo všetkým zrozumiteľné. Zámerne som sa neskrýval za čísla zákonov. Zasadnutia OZ, na ktorých sa rozvoj obce prejednáva, boli a sú vždy vopred oznámené a verejné. Občania teda majú možnosť naniesť svoje návrhy a pripomienky.

Ak má niekto z občanov nejaké nejasnosti, prosím, kontaktujte ma v úradných hodinách, som otvorený slušnému dialógu.

Vždy som sa snažil a snažím sa pokračovať v šľapajách mojich predchodcov, spolu s poslancami, a rozvíjať obec zo všetkých síl, často aj v čase svojho osobného voľna. Snažil som sa ukázať Slovensku krásu a potenciál malej obce a obyvateľov v nej žijúcich.

 

S úctou Patrik Antal

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
nezavisly spravodaj Veľkosť: 6.39 MB Formát: jpg Dátum: 3.12.2020

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.