Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Územný plán obce Rakovo

Dátum: 31.10.2017
Autor: Obec Rakovo
Počet videní: 2139
Územný plán obce Rakovo

Dôvodom pre obstaranie Územného plánu obce Rakovo (ďalej aj len ÚPN – O Rakovo) je potreba získania aktuálneho základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce, ktorý bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďovať záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovovať regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.
Celé katastrálne územie obce Rakovo, spolu s katastrálnymi územiami obcí Príbovce a Benice bolo riešené v rámci ÚPN-SÚ Príbovce, schváleného Radou ONV v Martine v roku 1984. Uvedená územnoplánovacia dokumentácia bola v rámci katastrálneho územia Rakova obcou Rakovo v roku 2004 preskúmaná a následne aktualizovaná obstarávaním zmien a doplnkov č. 1 až 4. Vzhľadom ku skutočnosti, že súčasne platný územný plán obce už nezodpovedá súčasnej platnej legislatíve na úseku územného plánovania a od jeho schválenia v roku 1984 uplynulo 33 rokov, čo je viac štandardná doba návrhového obdobia územného plánu obce, pristúpila obec Rakovo k obstaraniu nového územného plánu obce.
Napriek tomu, že Stavebný zákon s ohľadom na počet obyvateľov obce Rakovo taxatívne nestanovuje povinnosť obce mať územný plán, s ohľadom na ustanovenia § 11, ods. 2) a § 139a, ods.11) je obstaranie ÚPN – O nutné z dôvodu potreby riešenia koncepcie územného rozvoja obce, predovšetkým v oblasti výroby a bývania.
Zadanie pre ÚPN-O Rakovo bolo vypracované na základe Prieskumov a rozborov pre ÚPN-O Rakovo a Krajinoekologického plánu, ktoré vypracoval hlavný riešiteľ ÚPN-O Ing. arch. Peter Nezval v termíne 10.2017.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.