Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odpoveď SSD

Dátum: 26.07.2022
Autor: Obec Rakovo
Počet videní: 888
Odpoveď SSD
Vážený odberateľ,

odpovedáme na Vaše emaily zo dňa 29.06.2022 a 19.07.2022,

na základe Vášho podania vo veci porúch a výpadkov  distribúcie elektriny, vzťahujúcej sa na odberné miesta v obci Rakovo, spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, (ďalej len SSD, a.s.), vykonala šetrenie s nasledovnými závermi:

V našich elektronických systémoch v preverenom období od 01.01.2022 do 21.07.2022 evidujeme distribučné poruchy následkom viacerých technických zlyhaní komponentov zariadenia distribučnej sústavy a tiež nepriaznivých poveternostných vplyvov. V jednom prípade bola porucha spôsobená cudzím zavinením. Silu a dopady vyššie uvedených porúch nebolo možné predvídať a preto ani nebolo možné robiť akékoľvek opatrenia vopred na zmiernenie ich následkov.

V uvedenom období zároveň evidujeme aj reakcie bezpečnostných ochrán distribučných zariadení, ktoré sa prejavili krátkodobými výpadkami zásobovania odberných miest elektrinou. V niektorých prípadoch tieto súviseli s vyššie uvedenými poruchami, v iných sa jednalo aj o iné vonkajšie vplyvy na el. vedenie, u ktorých sa príčina reakcie ochrán miestnou obhliadkou už nezistila, a to z dôvodu, že prechodný jav, ktorý nastal na distribučných zariadeniach alebo v ich bezprostrednom okolí, pominul bez zjavných a preukázateľných príčin.

Výpadky z dôvodu reakcií bezpečnostných prvkov a ochrán distribučných zariadení, poruchy spôsobené technickým zlyhaním komponentov distribučnej sústavy, alebo poruchy z dôvodu kalamitných  poveternostných situácii sú neplánované udalosti, ktorých výskyt  je prirodzený pri prevádzke distribučnej sústavy a nevznikajú zavinením zo strany spoločnosti SSD, a.s.

Zohľadnenie náročnosti prevádzkovania distribučnej sústavy je upravené aj v legislatíve. V zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. §31 ods.1, písmena e) má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo obmedziť, alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu distribúciu elektriny o. i. pri poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania.

V tejto súvislosti si dovolíme tiež upozorniť, že spoločnosť SSD, a.s. v súlade s legislatívnymi a technickými pravidlami nezodpovedá odberateľom za škodu, ktorá im vznikla v dôsledku prevádzkových situácií pri poruchách elektroenergetického zariadenia.

Na základe prešetrených, zistených a uvedených skutočností Vašu reklamáciu klasifikujeme ako neopodstatnenú, nakoľko žiadna z porúch nebola zapríčinená prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

V prípade, že sú na odbernom mieste prevádzkované spotrebiče, ktorých citlivosť nie je štandardne prispôsobená technickým a legislatívnym podmienkam  prevádzkovania distribučnej sústavy, môžeme iba odporúčať odberateľom, aby si tieto zariadenia chránili dodatočnými ochranami priamo na ich miestach spotreby. Spoločnosť SSD, a.s., zabezpečuje vo svojej distribučnej sústave základný stupeň ochrany vedení a odberných zariadení a preto pre bezproblémovú prevádzku citlivých elektronických a dôležitých výrobných zariadení sú potrebné aj ďalšie stupne príslušných ochrán, medzi ktoré patria záložné zdroje, prepäťové, podpäťové a prúdové ochrany a iné, podľa druhu, dôležitosti a citlivosti pripojených zariadení. Túto zvýšenú bezpečnosť prevádzky citlivých technických zariadení si musí zabezpečiť na svoje náklady ich prevádzkovateľ.

Spoločnosť SSD, a.s. vykonáva systematické aj mimoriadne opatrenia na obmedzenie vzniku porúch v distribučnej sústave a tým aj skvalitnenie distribúcie elektriny všetkým svojim odberateľom. Odstraňovanie príčin a následkov porúch vykonávajú pracovníci spoločnosti SSD, a.s. s maximálnym možným nasadením pre dosiahnutie minimálneho času bezprúdia v dotknutých odberných miestach.

Za pochopenie ďakujeme.

S pozdravom

Bc. Lenka Tavačová

Audit Zmluvného plnenia
Stredoslovenská distribučná a. s.
Zákaznícka linka 0850 166 007 (Po-Pia:08.00-15.00)
Poruchová linka 0800 159 000 (Nonstop)

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.