Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie OZ

Dátum: 10.12.2019
Autor: Obec Rakovo
Počet videní: 727
Zasadnutie OZ

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 13. 12. 2019 o 17. hodine v zasadačke obecného úradu.

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola uznesení.
5. Zámer prenajať majetok obce - kanceláriu na obecnom úrade Rakovo 8 o rozmeroch 18 m2.
6. Prejednanie starej a novej požiarnej zbrojnice.
7. Prejednanie poskytnutia návratnej finančnej pomoci pre MAS Turiec, ktorého je obec členom.
8. Prejednanie rozpočtového opatrenia.
9. Stanovisko kontrolóra obce Rakovo k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022.
10. Prejednanie rozpočtu obce Rakovo na rok 2020-2022.
11. Plán prace kontrolóra obce na 1-polrok 2020.
12. Správy z ukončených kontroly kontrolóra obce Rakovo.
13. Prejednanie rekonštrukcie záchodov na 1. poschodí.
14. Prejednanie predaja pozemkov KN-C 138/6- 241 m2 orná pôda, 139/6- 237 orná pôda, 140/6- 254 orná pôda evidovaných na LV 564.
15. Rôzne.
16. Diskusia.
17. Prijaté uznesenia.
18. Ukončenie.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.