Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

17.10.2022
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 21....
Správa nezávislého auditora
SÚBOR

Správa nezávislého auditora

12.10.2022
Adresát: Štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Názor: Uskutočnil...
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania - výrub stromov
SÚBOR

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho...

23.09.2022
Dňa 21.09.2022 podala ........... v zmysle § 17 ods. 8 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou...
Zoznamy zaregistrovaných kandidátov na starostu a poslancov obce Rakovo
SÚBOR

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov na starostu a poslancov...

17.09.2022
Voľby sa konajú 29. októbra 2022
Schválené VZN 4/2022
SÚBOR

Schválené VZN 4/2022

12.09.2022
VZN 4/2022 schválené 9. 9. 2022
Schválené VZN 3/2022
SÚBOR

Schválené VZN 3/2022

12.09.2022
VZN 3/2022 schválené 9. 9. 2022
ÚPN-O Benice - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
SÚBOR

ÚPN-O Benice - zaslanie správy o hodnotení strategického...

08.09.2022
Obstarávateľ, Obec Benice, Obecný úrad v Beniciach, Benice 69, 038 42 Príbovce, IČO:...
GDPR - Splnenie informačnej povinnosti - VOĽBY-2022
SÚBOR

GDPR - Splnenie informačnej povinnosti - VOĽBY-2022

07.09.2022
Poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných...
Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

05.09.2022
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 09....
Návrh VZN 4/2022
SÚBOR

Návrh VZN 4/2022

24.08.2022
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovoč. 4/2022 o podmienkach prideľovania bytov...
Návrh VZN 3/2022
SÚBOR

Návrh VZN 3/2022

24.08.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022o zrušení Všeobecne...
Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

15.08.2022
Obec Rakovo podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach...
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie v obci Rakovo

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie v obci Rakovo

27.07.2022
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie v obci Rakovo.
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o...

27.07.2022
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka...
Botanicko-edukačný chodník - zastavenie územného konania
SÚBOR

Botanicko-edukačný chodník - zastavenie územného konania

18.07.2022
R O Z H O D N U T I Eo zastavení územného konaniaObec Ďanová ako určený...
Voľby do orgánov samosprávy obcí
SÚBOR

Voľby do orgánov samosprávy obcí

11.07.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „VN VEDENIE – TR KOŠÚTY – MARTIN NEMOCNICA BUDÚCNOSTI - RAKOVO“
SÚBOR

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „VN...

06.07.2022
Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, v...
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
SÚBOR

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

24.06.2022
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v súlade...
Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

11.06.2022
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa...
IBV Rakovo Východ – etapa III. zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania
SÚBOR

IBV Rakovo Východ – etapa III. zaslanie oznámenia o zmene...

06.06.2022
Navrhovateľ TARGEThome s.r.o., Jána Milca 789/9, 010 01 Žilina, IČO: 53 685 784, v zastúpení...