Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Orange Slovensko, a.s., Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „FO_Martin_Turcianske_Teplice_0097BB“
SÚBOR

Orange Slovensko, a.s., Návrh na vydanie územného rozhodnutia...

31.05.2022
Oznámenie o začatí územného konania s upustením od ústneho rokovania a...
Zámer prenájmu predajne potravín
SÚBOR

Zámer prenájmu predajne potravín

20.05.2022
Obec Rakovo, podľa § 9 ods. zákona č.138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení...
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
SÚBOR

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

19.05.2022
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rakovo na II. polrok
SÚBOR

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce...

19.05.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rakovo na II. polrok
3. POKUS: Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru
SÚBOR

3. POKUS: Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov...

18.05.2022
Verejná vyhláška Zvolávatelia: vlastníci poľovných pozemkov 1) Central Agro...
Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

14.05.2022
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 18.05. 2022...
NÁVRH Záverečného účetu obce za rok 2021
SÚBOR

NÁVRH Záverečného účetu obce za rok 2021

09.05.2022
NÁVRH Záverečného účetu obce za rok 2021
VZN 2/2022 - Nariadenie o záväznej časti zmeny a doplnku č. 2 územného pláno obce Rakovo
SÚBOR

VZN 2/2022 - Nariadenie o záväznej časti zmeny a doplnku č. 2...

03.04.2022
ČASŤ PRVÁ ÚVODNÉ USTANOVENIA         Článok 1 Účel nariadenia...
Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

27.03.2022
Program zasadnutia Obecného  zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa...
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods.1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.
SÚBOR

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods.1 a...

21.03.2022
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne...
Oznam

Oznam

10.03.2022
Obec Rakovo oznamuje občanom, že v piatok 11. 03. 2022 bude obecný úrad z technických...
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.
SÚBOR

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1...

03.03.2022
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne...
Dodatok č. 1 k VZN 5/2021 o poplatku za rozvoj
SÚBOR

Dodatok č. 1 k VZN 5/2021 o poplatku za rozvoj

20.02.2022
Obec Rakovo v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č....
Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

14.02.2022
Program zasadnutia Obecného  zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa...
OÚ Martin - odbor starostlivosti o živ. prostredie - rozhodnutie
SÚBOR

OÚ Martin - odbor starostlivosti o živ. prostredie - rozhodnutie

14.02.2022
Rozhodnutie zo zisťovacieho konaniaVýrokOkresný úrad Martin, odbor starostlivosti o...
Logistické centrum LIDL - výrok OÚ Martin - odbor starostlivosti o životné prostredie
SÚBOR

Logistické centrum LIDL - výrok OÚ Martin - odbor...

07.02.2022
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako...
Návrh dodatku č. 1 k VZN 5/2021
SÚBOR

Návrh dodatku č. 1 k VZN 5/2021

02.02.2022
Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Rakovo 5/2021 o miestnom poplatku...
Oznámenie o začatí územného konania s upustením od ústneho rokovania a miestneho zisťovania
SÚBOR

Oznámenie o začatí územného konania s upustením od ústneho...

27.01.2022
Navrhovateľ Obec Rakovo, ..., podal dňa 20.09.2021 na Obci Ďanová žiadosť o vydanie územného...
SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja
SÚBOR

SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja

27.01.2022
Oznámenie o strategickom dokumente "SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského...
Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití

Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití

27.01.2022
Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití