Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Investičná bytová výstavba Východ

Obec Rakovo s finančnou spoluprácou investora plánujú IBV Rakovo východ. V priložených dokumentoch je predbežný návrh.

IBV Východ - návrh širších vzťahov

IBV Východ - komplexný urbanistický návrh