Obec Rakovo
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Investičná bytová výstavba Východ

Obec Rakovo s finančnou spoluprácou investora plánujú IBV Rakovo východ. V priložených dokumentoch je predbežný návrh.

IBV Východ - návrh širších vzťahov

IBV Východ - komplexný urbanistický návrh