RSS Obec Rakovo http://rakovo.sk RSS kanál obce Obec Rakovo sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Kam patrí aký odpad..? http://rakovo.sk/sprava/12948/n 12948 Pre istotu, ak by ste nevedeli kam čo patrí. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/odpad-triedenie-eko-separovanie_7ccb33_sm.jpg Oznámenie o zámere predaja pozemku http://rakovo.sk/sprava/12933/n 12933 Oznámenie o zámere obce Rakovo predať svoj majetok – podľa ust. § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov týmto oznamuje zámer obce Rakovo predať obecný majetok. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/strom-luka-mraky_dff091_sm.jpg Zasadnutie OZ http://rakovo.sk/sprava/12883/n 12883 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 20.07. 2020 o 18. hodine v sále obecného úradu. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/termin-kalendar_9ad87a_sm.jpg Obec Rakovo prijme do zamestnania ekonómku-účtovníčku http://rakovo.sk/sprava/12722/n 12722  . http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/praca-kancelaria-notebook_c14eb8_sm.jpg Poďakovanie http://rakovo.sk/sprava/12165/n 12165 . http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/94435075_122022729460359_2683861579358797824_o_ec8e1c_sm.jpg Obnova Mauzólea Rakovských http://rakovo.sk/sprava/11816/n 11816 Obraciame na Vás so žiadosťou o Vašu pomoc. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/94243628_122022742793691_8591367483284258816_o_890b07_sm.jpg Zasadnutie OZ http://rakovo.sk/sprava/11815/n 11815 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 20. 05. 2020 o 18. hodine v sále obecného úradu. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/pero-zapisnik_13828a_sm.jpg Rakovské rezbárske dni 2020 http://rakovo.sk/sprava/11274/n 11274  . http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/dsc00730_7a9dce_sm.jpg Zrušenie verejného obstarávania http://rakovo.sk/sprava/11251/n 11251   . http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/pero-volby-hlasovanie_b46164_sm.jpg Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru http://rakovo.sk/sprava/11133/n 11133 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/poziadnici-ohen-voda_199f5a_sm.jpg