RSS Obec Rakovo http://rakovo.sk RSS kanál obce Obec Rakovo sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Verejná vyhláška - Územný plán regiónu Žilinského kraja http://rakovo.sk/sprava/21371/n 21371 Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán regiónu Žilinského kraja" - zaslanie oznámenia. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/rieka-slnko-priroda_2d60bf_sm.jpg Ospravedlnenie http://rakovo.sk/sprava/20959/n 20959 . http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/kamera-foto-stream-video_fd588a_sm.jpg Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby http://rakovo.sk/sprava/20925/n 20925 Obec Rakovo ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v zmysle ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona týmto zverejňuje kópiu návrhu NAVOS s.r.o., .... http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/stavba-stroje-bulduzer-bager_09d772_sm.jpg Sčítanie obyvateľov 2021 http://rakovo.sk/sprava/20867/n 20867 . http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/ohnostroj-oslava-novy-rok_e88529_sm.jpg Výkup papiera a olej, zber elektroodpadu http://rakovo.sk/sprava/20868/n 20868 . http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/odpad-triedenie-eko-separovanie_9b6c15_sm.jpg 13812-Rakovo - Pánska II. etapa - Rozšírenie NNK - Verejná vyhláška http://rakovo.sk/sprava/20788/n 20788 SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 0140 47 Žilina v zastúpení POKY-DOM, s.r.o., Matičná 1109/47, 0398 01 Turčianske Teplice, podala dňa 21. 12. 2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "13812-Rakovo - Pánska II. etapa - Rozšírenie NNK" ... http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/svetlo-lampa_14da80_sm.jpg Zastavenie územného konania http://rakovo.sk/sprava/20297/n 20297 Obec Ďanová ako príslušný stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad") podľa 117 ods. 1 zákona č. 50/1979 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku .... http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/cyklista-bycikel_015d42_sm.jpg Zasadnutie OZ http://rakovo.sk/sprava/20149/n 20149 Prorgam zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 25. 03. 2021 o 18. hodine v sále obecného úradu. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/turecky_bazar_6f32a4_sm.jpg Mauzóleum v TV Turiec http://rakovo.sk/sprava/20117/n 20117 Mauzóleum Rakovských na TV Turiec. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/94435075_122022729460359_2683861579358797824_o_bb1104_sm.jpg Reportéri RTVS http://rakovo.sk/sprava/19578/n 19578 . http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/kamera-online-stream-video-reportaz_6adef3_sm.jpg