RSS Obec Rakovo http://rakovo.sk RSS kanál obce Obec Rakovo sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Africký mor ošípaných http://rakovo.sk/sprava/14658/n 14658 RVPS Martin prosí všetkých primátorov miest, starostov a starostky obcí... http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/prasa_0ccab5_sm.jpg Čas spomienok či sviatok odpadu? http://rakovo.sk/sprava/14596/n 14596 Onedlho si opäť pripomenieme Sviatok všetkých svätých a po ňom Sviatok všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývané aj Dušičky, ktoré sú tradíciou nielen na Slovensku. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/pamiatka_zosnulych_714d7f_sm.jpg Oznámenie o začatí územného konania http://rakovo.sk/sprava/14497/n 14497 Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby..... http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/stavba-stroje-bulduzer-bager_26417a_sm.jpg Výzva na predloženie návrhov na ocenenie http://rakovo.sk/sprava/14496/n 14496 Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/2020_vyzva_na_nominovanie_ocenovanie_za_aktivne_obcianstvo_a_ludskost_2020_6cc692_sm.png Zasadnutie OZ http://rakovo.sk/sprava/14495/n 14495 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 23. 10. 2020 o 18:30 hodine v sále obecného úradu. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/zasadnutie2_00c34b_sm.jpg Napísali o nás http://rakovo.sk/sprava/14471/n 14471 Z ošarpaného kontajnera umelecké dielo. Pomaľovaný kontajner má pre spoločnosť jasný odkaz. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/6593581_1200x_c9eb5a_sm.jpg Opatrenie ÚVZ SR http://rakovo.sk/sprava/14450/n 14450 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/rg25m2_5c9d1e_sm.jpg Uznesenie vlády SR http://rakovo.sk/sprava/14398/n 14398 Uznesenie vlády SR č. 645/2020 k zákazu zhromažďovania sa v počte nad 6 os., okrem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/medicina-doktor-choroba-lekar_0f33c5_sm.jpg Opatrenia ÚVZ SR platné od 1. 10. 2020 http://rakovo.sk/sprava/14163/n 14163 . http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/corona_2ea335_sm.png Požehnanie altánku Nanebovstúpenie http://rakovo.sk/sprava/14133/n 14133 V nedeľu, 6. septembra 2020, sa o 15.00 hod. v obci Rakovo konala ekumenická pobožnosť – požehnanie drevenej kaplnky Nanebovstúpenie za účasti duchovných katolíckej a evanjelickej cirkvi. Organizátorom podujatia bola Obec Rakovo. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/anjel-smutok-cintorin_8b2560_sm.jpg