Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 20. 05. 2020 o 18. hodine v sále obecného úradu.

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Kontrola uznesení.
 5. Prejednanie predaja pozemkov KN-C 138/7- 242 m2 orná pôda, 139/7- 237 orná pôda, 140/7- 254  orná pôda evidovaných na LV 564.
 6. Prejednanie zápisu kroniky obce Rakovo za rok.
 7. Prejednanie rozpočtového opatrenia.
 8. Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v obci Rakovo.
 9. Rôzne.
10. Diskusia
11. Prijaté uznesenia.
12. Ukončenie.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.