Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výrub stromov

Výrub stromov
Začaté správne konanie

 Obec Rakovo: č.podania 97/2020 zo dňa 11. 9. 2020 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smrekov v intraviláne obce Láskar na parc.c.100/1. Dôvod vyrúbu: dreviny zasahujú  do základov plánovanej výstavby hasičskej zbrojnice. Lehota doručenia potvrdenia záujmu účastníkov konania je stanovená do 18. 9. 2020.