Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č.1 ÚPN-O Rakovo

Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č.1 ÚPN-O Rakovo
Obec Rakovo, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonon č. 50/76 Zb. (stavebný...

Celý text nájdete v priloženom PDF súbore.  v súbore "Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č.1 ÚPN-O Rakovo - mapy.rar" nájdete 7 máp, ktoré sú v troch variantoch: "PODKLAD" je súčastný stav, "PRIESVITKA" je navrhovaná zmena a "SÚTLAČ" je spojenie oboch predchádzajúcich máp.

Súbory na stiahnutie