Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 15. 12. 2020 o 18. hodine v sále obecného úradu.

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Kontrola uznesení.
 5. Prejednanie VZN o poplatku za rozvoj- zrušenie.
 6. Prejednanie VZN o poplatku za rozvoj.
 7. Prejednanie plánu práce kontrolóra obce na 1. polrok 2021.
 8. Správy z ukončených kontrol  kontrolóra obce Rakovo.
 9. Prejednanie budúcoročného štatistického sčítania obyvateľov.
10. Rôzne.
11. Diskusia
12. Prijaté  uznesenia.
13. Ukončenie.

 

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.