Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oboznámenie s podkladmi pre rozhodnutie - Komunikácie a inžinierske siete IBV Rakovo - Východ

Oboznámenie s podkladmi pre rozhodnutie - Komunikácie a inžinierske siete IBV Rakovo - Východ
Obec Rakovo, Rakovo č. 8, 038 42 Rakovo, IČO: 00 647 365, podala dňa 20. 08. 2020 na Okresnom úrade Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu "Komunikácie a inžinierske siete IBV...

(celé znenie dokumentu nájdete v priloženom PDF súbore)

Súbory na stiahnutie