Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove
ktoré sa uskutoční dňa 01.08. 2018 o 18:30 hod. v  zasadačke obecného úradu Rakovo

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Voľba návrhovej komisie.

4. Kontrola uznesenia.

5. Prejednanie dotácii pre cirkvi, TJ a CVČ.

6. Určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie.

7. Schválenie územného plánu obce Rakovo.

8. Prejednanie VZN k územnému plánu obce Rakovo.

9. Prejednanie obchodu v obci Rakovo.

10. Prejednanie rozpočtového opatrenia.

11. Správa o výsledku kontroly kontrolóra obce Rakovo.

12. Rôzne.

13. Diskusia.

14. Uznesenie.

15. Ukončenie.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.