Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 22.05. 2019 o 17:00 hod. v Bistre pod kopcom.

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Kontrola uznesenia.
  5. Prejednanie prenájmu pozemku KN-E 111/121, 111/120, 111/119, 111/184.
  6. Prejednanie plánu práce hlavného kontrolóra na 2/polrok 2019
  7. Prejednanie správy kontrolóra obce Rakovo.
  8. Prejednanie rekonštrukcie kultúrneho domu a domu smútku.
  9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Prijaté uznesenia.
12. Ukončenie.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.