Obec Rakovo
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 20. 06. 2019 o 18. hodine v Bistre pod Kopcom.

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Kontrola uznesenia.
  5. Prejednanie záverečného účtu obce Rakovo.
  6. Prejednanie Municipálneho úveru.
  7. Prejednanie rekonštrukcie kultúrneho domu a domu smútku.
  8. Rôzne.
  9. Diskusia.
10. Prijaté uznesenia.
11. Ukončenie.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.