Obec Rakovo
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 12. 8. 2019 o 18. hodine v zasadačke obecného úradu.

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Kontrola uznesenia.
  5. Prejednanie volieb hlavného kontrolóra obce Rakovo.
  6. Sprava hlavného kontrolóra.
  7. Prejednanie rekonštrukcie kultúrneho domu.
  8. Prejednanie rozpočtového opatrenia.
  9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Prijaté uznesenia.
12. Ukončenie.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.