Obec Rakovo
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 26. 09. 2019 o 18. hodine v zasadačke obecného úradu.  

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola uznesenia.
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Rakovo.
6. Sprava hlavného kontrolóra.
7. Prejednanie predaja KN-E 111/121, 111/120,111/119.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Prijaté uznesenia.
11. Ukončenie.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.