Obec Rakovo
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Oznámenie o zámere predaja pozemkov

Oznámenie o zámere predaja pozemkov
Oznámenie o zámere obce Rakovo predať svoj majetok – podľa ust. § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

týmto oznamuje zámer obce Rakovo predať pozemok
majetok obce – pozemok vo vlastníctve obce Rakovo v katastrálnom území Rakovo
evidovaných na liste vlastníctva č. 564 a to pozemkov parc. č. KN-E 111/121 o výmere 2335
m2 trvalý trávny porast, 111/120 o výmere 1781 m2- trvalý trávny porast,111/119 o výmere
1235 m2- trvalý trávny porast
formou obchodnej verejnej súťaže

-----------------------------------------------------------------------------------

(všetky ďalšie podrobnosti nájdedte v priloženom PDF súbore)

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Zamer predaja pozemkov 86.5 kB pdf 29.9.2019

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.