Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 28. 10. 2019 o 17. hodine v zasadačke obecného úradu.

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Kontrola uznesení.
 5. Zámer prenajať majetok obce - kanceláriu na obecnom úrade Rakovo 8 o rozmeroch 18 m2.
 6. Prejednanie predaja pozemku KN-E 111/121, 111/120,111/119.
 7. Prejednanie kúpy pozemku od Žilinského Samosprávneho Kraja.
 8. Prejednanie rozpočtového opatrenia.
 9. Prejednanie VZN o dani.
10. Prejednanie VZN o odpadoch.
11. Prejednanie VZN o poplatku za rozvoj.
12. Rôzne.
13. Diskusia
14. Prijaté uznesenia.
15. Ukončenie.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.