Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Plán zberu separovaného a komunálneho odpadu v obci Rakovo na rok 2021

SÚBOR
Dátum: 05.01.2021
Autor: Obec Rakovo
Počet videní: 869
Plán zberu separovaného a komunálneho odpadu v obci Rakovo na rok 2021

Plán si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF na konci stránky.

Január
02. 01. 2021 Sklo
07. 01. 2021 Vývoz komunálneho odpadu
20. 01. 2021 Plasty
21. 01. 2021 Vývoz komunálneho odpadu

Február
02. 02. 2021 Sklo
04. 02. 2021 Vývoz komunálneho odpadu
09 .02. 2021 Papier
17. 02. 2021 Plasty
18. 02. 2021 Vývoz komunálneho odpadu

Marec
02. 03. 2021 Sklo
04. 03. 2021 Vývoz komunálneho odpadu
17. 03. 2021 Plasty
18. 03. 2021 Vývoz komunálneho odpadu

Apríl
01. 04. 2021 Sklo
01. 04. 2021 Vývoz komunálneho odpadu
06 .04. 2021 Papier
08. 04. 2021 Výkup papier, oleje + elektro
14. 04. 2021 Plasty
15. 04. 2021 Vývoz komunálneho odpadu
29. 04. 2021 Vývoz komunálneho odpadu

Máj
04. 05. 2021 Sklo
12. 05. 2021 Plasty
13. 05. 2021 Vývoz komunálneho odpadu
27. 05. 2021 Vývoz komunálneho odpadu

Jún
01. 06. 2021 Sklo
01. 06. 2021 Papier
09. 06. 2021 Plasty
10. 06. 2021 Vývoz komunálneho odpadu
24. 06. 2021 Vývoz komunálneho odpadu

Júl
06. 07. 2021 Sklo
07. 07. 2021 Plasty
08. 07. 2021 Vývoz komunálneho odpadu
22. 07. 2021 Vývoz komunálneho odpadu
27. 07. 2021 Papier

August
03. 08. 2021 Sklo
04. 08. 2021 Plasty
05. 08. 2021 Vývoz komunálneho odpadu
19. 08. 2021 Vývoz komunálneho odpadu

September
01. 09. 2021 Plasty
02. 09. 2021 Sklo
02. 09 .2021 Výkup papier, oleje
02. 09. 2021 Vývoz komunálneho odpadu
08. 09. 2021 Elektro
16 .09. 2021 Vývoz komunálneho odpadu
21. 09. 2021 Papier
29. 09. 2021 Plasty
30. 09. 2021 Vývoz komunálneho odpadu

Október
05. 10. 2021 Sklo
14. 10. 2021 Vývoz komunálneho odpadu
27. 10. 2021 Plasty
28. 10. 2021 Vývoz komunálneho odpadu

November
01. 11. 2021 Sklo
11. 11. 2021 Vývoz komunálneho odpadu
16. 11. 2021 Papier
24. 11. 2021 Plasty
25. 11. 2021 Vývoz komunálneho odpadu

December
07. 12. 2021 Sklo
09. 12. 2021 Vývoz komunálneho odpadu
22. 12. 2021 Plasty
23. 12. 2021 Vývoz komunálneho odpadu

 

Nespaľujme odpady!

 

Poznámka:
Sklo vkladajte do kontajnerov /zvonov/, určených na separovaný zber.
Papier vkladajte do 1100 l kontajnerov pri obecnom úrade.
08.04.2021, 02.09.2021 a 08.09.2021 bude vykupovaný papier, elektro a oleje spoločnosťou Brantner Fatra
s.r.o.
Odvoz BIO ODPADU obec upresní.

Môžeme si pestovať v záhradke ovocie a zeleninu? Môžeme, ale ak sa v susedstve spaľujú odpady, je možné, že nami vypestované ovocie a zelenina je ešte možno škodlivejšie, ako to z obchodu.
V súčasnosti je v platnosti viacero zákonov a vyhlášok, ktoré spaľovanie odpadov v domácnostiach a na voľných priestranstvách zakazujú. Ak sa nechceme dostať do rozporu s týmito právnymi predpismi, nemali by sme spaľovať žiaden odpad. Žiaden spôsob zneškodňovania odpadov (spaľovanie, skládkovanie a pod.) problém rastúceho množstva a škodlivosti odpadov nevyrieši. Vždy sa znovu objaví v nejakej inej forme (plynnej - dym stúpajúci z komínov alebo tuhej - škvára, popol, skládka odpadov, atď.).
Preto je vhodné a potrebné, aby sme sa pri nakladaní s odpadmi snažili riadiť hierarchiou:
1. Predchádzajme vzniku odpadov
2. Minimalizujme ich množstvo a škodlivosť
3. Opätovne používajme čo najviac výrobkov
4. Recyklujme nepoužiteľné veci
Spaľovanie. Pri spaľovaní napr. v peci, kotle alebo na ohnisku môže vznikať viac nebezpečných škodlivín a jedov ako v kvalitnej spaľovni komunálnych odpadov (tým sa však spaľovní nechceme zastávať).
Hlavné príčiny sú dve: 1. Teploty, pri ktorých prebieha horenie, sú nízke - palivo je nedokonale okysličované. Výsledkom je nedokonalé spaľovanie, pri ktorom uniká do ovzdušia čpavok, fenoly, kyanidy, dechty... Tieto látky nepríjemne zapáchajú, dráždia sliznice horných dýchacích ciest, vedú k bolestiam hlavy, alebo pôsobia ako nervový jed. 2. Polyaromatické uhľovodíky obsiahnuté v dechtoch sú dokonca prvými látkami, u ktorých boli dokázané rakovinotvorné účinky. Veľmi nebezpečnými produktmi spaľovania sú tzv. dioxíny (patria medzi najsilnejšie syntetické jedy). Emisné limity odporúčané EÚ na dioxíny pre spaľovne odpadov sú práve pri spaľovaní v domácnostiach alebo na ohniskách často prekračované. V Írsku na farme p. Hanrahanola v meste Clonmel zomrelo 220 kráv predávkovaním dioxínmi a veľa občanov malo obrovské zdravotné problémy, a to na základe spaľovania v susednej spaľovni. Aké škodlivé látky teda vznikajú pri pálení jednotlivých druhov odpadov?
Plasty Plasty sú obohatené rôznymi zmäkčovadlami, farbivami, stabilizátormi... Tie môžu obsahovať ťažké kovy - hlavne kadmium a zinok. Pri spaľovaní sa uvoľňujú do ovzdušia alebo zostávajú v popole.
• Pri nedokonalom horení plastov vzniká veľa oxidu uhoľnatého (CO). Tento plyn je jedovatý. Je schopný viazať sa na krvné farbivo - hemoglobín, čím znemožňuje prenos kyslíka krvou. Môže to viesť k vnútornému uduseniu.
• Spaľovaním plastov sa uvoľňujú uhľovodíky, ktoré prispievajú ku vzniku fotochemického smogu. Ďalším nebezpečenstvom je únik ftalátov, ktoré majú schopnosť hromadiť sa v ľudskom tele. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ich označila za ešte škodlivejšie ako obávané polychlórované bifenyly. Spaľovaním plastov môžu vzniknúť aj monoméry príslušného plastu (základné stavebné kamene jeho uhľovodíkového reťazca). Sú to hlavne etylén (vzniká pri spaľovaní PE, HDPE, LDPE), propylén (PP) a styrén (PS). Vo vysokých koncentráciách sú jedovaté alebo majú na ľudské zdravie dlhodobé účinky (majú narkotické účinky a pôsobia negatívne na krvný obeh).
• Polyamidy. Najnebezpečnejšie je spaľovanie PVC - polyvinylchloridu! Škodlivé je aj jeho dokonalé spaľovanie pri vysokých teplotách v spaľovni. Horením PVC vzniká kyselina chlorovodíková (HCL), ktorá silne dráždi horné dýchacie cesty. Napr. pri horení kusu inštalačnej trubky z PVC s dĺžkou 0,5 m sa môže vyprodukovať dostatok plynného chlorovodíka na to, aby usmrtil dospelého človeka. Pri spaľovaní uniká do komína aj monomér PVC - vinylchlorid. Je to veľmi jedovatá látka s rakovinotvorným účinkom. Ďalším veľkým nebezpečenstvom sú aj už zmienené karcinogénne dioxíny. Spálením 1 kg PVC sa môže vyprodukovať také množstvo dioxínov, ktoré by postačilo na vyvolanie rakoviny u 50 000 laboratórnych zvierat.
• Uvoľňuje sa i plynný chlór, či ešte agresívnejší fosgén. Sú to nebezpečné látky, ktoré sa používali v prvej svetovej vojne ako bojové plyny. Vysoké koncentrácie majú za následok poleptanie pľúc a okamžitú smrť, nižšie vedú k ochoreniam dýchacích ciest.
Guma. Spaľovaním gumy vznikajú oxidy síry, ktoré dráždia dýchacie cesty a sadze. Tie obsahujú v úvode zmienené polychlórované uhľovodíky. Medzí nimi sa nachádzajú silné jedy aj rakovinotvorné látky.
Drevotrieska a starý nábytok. Pri výrobe drevotriesky sa môžu ako tmeliaca látka používať formaldehydové živice. Pri horení sa rozkladajú a uvoľňuje sa formaldehyd a fenoly. Formaldehyd väčšinou zhorí, fenoly unikajú do ovzdušia. Sú to nepríjemne zapáchajúce jedy so silným dráždivým účinkom. Pri pálení starého nábytku môžu z použitých náterových hmôt vznikať ďalšie škodlivé látky. Vyrábajú sa z nich umelé textilné vlákna (silon, nylon). Pri ich nedokonalom horení vzniká hlavne čpavok. Ten už pri nižších koncentráciách dráždi oči, sliznice nosa, spôsobuje nevoľnosť a bolesti hlavy. V malom množstve uniká aj kyanovodík, ktorý i v malých koncentráciách vyvoláva škrabanie v krku, sčervenanie spojiviek, prudké bolesti hlavy až závrate.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Plán zberu komunálneho odpadu 2021 Veľkosť: 212.7 kB Formát: pdf Dátum: 5.1.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.