Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie v obci Rakovo

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie v obci Rakovo

27.07.2022
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie v obci Rakovo.
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o...

27.07.2022
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka...
Botanicko-edukačný chodník - zastavenie územného konania
SÚBOR

Botanicko-edukačný chodník - zastavenie územného konania

18.07.2022
R O Z H O D N U T I Eo zastavení územného konaniaObec Ďanová ako určený...
Voľby do orgánov samosprávy obcí
SÚBOR

Voľby do orgánov samosprávy obcí

11.07.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „VN VEDENIE – TR KOŠÚTY – MARTIN NEMOCNICA BUDÚCNOSTI - RAKOVO“
SÚBOR

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „VN...

06.07.2022
Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, v...
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
SÚBOR

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

24.06.2022
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v súlade...
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+
SÚBOR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského...

24.06.2022
Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 48 Žilina, doručil dňa 221....
Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

11.06.2022
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa...
IBV Rakovo Východ – etapa III. zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania
SÚBOR

IBV Rakovo Východ – etapa III. zaslanie oznámenia o zmene...

06.06.2022
Navrhovateľ TARGEThome s.r.o., Jána Milca 789/9, 010 01 Žilina, IČO: 53 685 784, v zastúpení...
Orange Slovensko, a.s., Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „FO_Martin_Turcianske_Teplice_0097BB“
SÚBOR

Orange Slovensko, a.s., Návrh na vydanie územného rozhodnutia...

31.05.2022
Oznámenie o začatí územného konania s upustením od ústneho rokovania a...
Zámer prenájmu predajne potravín
SÚBOR

Zámer prenájmu predajne potravín

20.05.2022
Obec Rakovo, podľa § 9 ods. zákona č.138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení...
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
SÚBOR

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

19.05.2022
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rakovo na II. polrok
SÚBOR

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce...

19.05.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rakovo na II. polrok
3. POKUS: Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru
SÚBOR

3. POKUS: Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov...

18.05.2022
Verejná vyhláška Zvolávatelia: vlastníci poľovných pozemkov 1) Central Agro...
Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

14.05.2022
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 18.05. 2022...
NÁVRH Záverečného účetu obce za rok 2021
SÚBOR

NÁVRH Záverečného účetu obce za rok 2021

09.05.2022
NÁVRH Záverečného účetu obce za rok 2021
VZN 2/2022 - Nariadenie o záväznej časti zmeny a doplnku č. 2 územného pláno obce Rakovo
SÚBOR

VZN 2/2022 - Nariadenie o záväznej časti zmeny a doplnku č. 2...

03.04.2022
ČASŤ PRVÁ ÚVODNÉ USTANOVENIA         Článok 1 Účel nariadenia...
Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

27.03.2022
Program zasadnutia Obecného  zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa...
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods.1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.
SÚBOR

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods.1 a...

21.03.2022
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne...
Oznam

Oznam

10.03.2022
Obec Rakovo oznamuje občanom, že v piatok 11. 03. 2022 bude obecný úrad z technických...