Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Logistické centrum LIDL Rakovo
SÚBOR

Logistické centrum LIDL Rakovo

18.10.2021
- zaslanie zámeru  navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania
Rozhodnutie Stavebné povolenie
SÚBOR

Rozhodnutie Stavebné povolenie

14.10.2021
Ing. Jozef Belko a manž. Jana Belková, ... návrh na vydanie stavebného povolenia stavby "Stojan...
Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

16.09.2021
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 19. 09. 2021...
Oznámenie o začatí stavebného konania - Stojan fotovoltaických panelov
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania - Stojan fotovoltaických...

09.09.2021
Dňa 9. 7. 2021 podal navrhovateľ Ing. Jozef Belko a manž. Jana Belková, ... žiadosť o vydanie...
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania - výrub stromov
SÚBOR

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho...

07.09.2021
.
Odpoveď na petíciu občania - povodne v dolnej časti Rakova

Odpoveď na petíciu občania - povodne v dolnej časti Rakova

24.08.2021
.
Vyjadrenie k interpeláciám občanov Rakova - OZ 1. 8. 2021
SÚBOR

Vyjadrenie k interpeláciám občanov Rakova - OZ 1. 8. 2021

24.08.2021
-
Vyjadrenie sa k petícii - nesúhlas s umiestnením toxickej výroby v Priemyselnom areáli obce Rakovo

Vyjadrenie sa k petícii - nesúhlas s umiestnením toxickej...

18.08.2021
.
Africký mor ošípaných
SÚBOR

Africký mor ošípaných

16.08.2021
.
Extra zber papiera

Extra zber papiera

16.08.2021
.
Návrhy VZN 2 a 3/2021
SÚBOR

Návrhy VZN 2 a 3/2021

16.08.2021
.
Návrhy VZN 4 a 5/2021
SÚBOR

Návrhy VZN 4 a 5/2021

16.08.2021
.
VZN 1/2021    NARIADENIE  O ZÁVÄZNEJ ČASTI ZMENY A DOPLNKU Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE RAKOVO
SÚBOR

VZN 1/2021 NARIADENIE O ZÁVÄZNEJ ČASTI ZMENY A...

03.08.2021
Toto Nariadenie vymedzuje záväznú časť Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu...
Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

28.07.2021
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 1. 8. 2021...
Rozhodnutie o zastavení územného konania
SÚBOR

Rozhodnutie o zastavení územného konania

19.07.2021
Obec Rakovo, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa...
Rozhodnutie „Komunikácie a inžinierske siete IBV Rakovo – Východ k.ú. Rakovo“
SÚBOR

Rozhodnutie „Komunikácie a inžinierske siete IBV Rakovo –...

16.07.2021
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako...
Návrh VZN 1/2021 Nariadenie o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Rakovo
SÚBOR

Návrh VZN 1/2021 Nariadenie o záväznej časti Zmeny a doplnku...

12.07.2021
Návrh sa bude prerokovávať na najbližšej schôdzi OZ.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb v obci Rakovo
SÚBOR

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja...

12.07.2021
Aktualizovaný cenník Poplatkov a platieb z...
Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

02.07.2021
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 05. 07. 2021...
Stavebné povolenie
SÚBOR

Stavebné povolenie "Rakovo-Pánska II. etapa - Rozšírenie NNK"...

30.06.2021
Dňa 6. 5. 2021 podal navrhovateľ Stredoslovenská distribučná a.s., .... žiadosť o vydanie...