Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rakovo Stariny - Rakovo, prepojenie vodovodov - rozhodnutie o povolení vodnej stavby

SÚBOR
Dátum: 08.03.2024
Autor: Obec Rakovo
Počet videní: 561
1 min. čítania
Rakovo Stariny - Rakovo, prepojenie vodovodov - rozhodnutie o povolení vodnej stavby

Rozhodnutie o povolení vodnej stavby


Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej vodný zákon) a podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej stavebný zákon), v zmysle § 26 ods.1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva povolenie ...

Celé znenie dokumentu nájdete v priloženom PDF súbore.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
povolenie Veľkosť: 228.1 kB Formát: pdf Dátum: 8.3.2024