Obec Rakovo
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Projekty spolufinancované EU

EU_OP

Názov projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu so zvýšením energetickej účinnosti, Rakovo

Kód projektu: 310041I447

Zazmluvnená výška NFP: 243 737,52 EUR

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Hlavný cieľ chce spoločnosť dosiahnuť prostredníctvom čiastkových opatrení, ktorými sú:

Zateplenie obvodových konštrukcií,

Zateplenie stropu suterénu, zateplenie podlahy v prízemí,

Výmeny niekoľkých okenných a dverných výplní,

Výstavba novej vykurovacej sústavy,

Výmena konštrukcie krovu vrátane strešnej krytiny a zateplenie  stropov nad prízemím (poschodím),

Vybudovanie nového zdroja vykurovania vrátane nového vykurovacieho systému

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Webové sídlo RO: www.op.kzp.sk

Webové sídlo SO: www.siea.sk

Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk

 


 prv_eu

 

Názov projektu: Cyklotrasa popri parku v obci Rakovo

Prijímateľ pomoci: Obec Rakovo, sídlo: č. 8, 038 42 Rakovo

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií
a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Číslo výzvy: 14/PRV/2015

Kód projektu: 075ZA140005

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života v obci Rakovo prostredníctvom
podpory potenciálu vidieckeho cestovného ruchu.
K dosiahnutiu cieľa projektu prispeje naplnenie čiastkových cieľov - zvýšiť potenciál vidieckeho cestovného ruchu v obci Rakovo, zlepšiť prepojenie obce s jestvujúcou sieťou komunikácií a podporiť miestny a ekonomický rozvoj obce.

Predmet projektu: Predmetom projektu je výstavba novej cyklotrasy v obci Rakovo. Navrhovaná
cyklotrasa má byť súčasťou značkovanej cyklotrasy z obce Košťany nad Turcom do obce Socovce, ktorej celková dĺžka je 10,5 km (evidenčné číslo 5427). Vybudovaním tohto úseku, dôjde ku skvalitneniu prepojenia cyklotrasy medzi vyššie uvedenými obcami a súčasne bude sprístupnený botanický náučný chodník miestneho parku. Popri vybudovanej cyklotrase sa doplní zelená
infraštruktúra parku výsadbou nových stromov.

http://www.apa.sk/
http://www.mpsr.sk/

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.