Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie

Dátum: 04.07.2017
Autor: Obec Rakovo
Počet videní: 1382
Výberové konanie

Obec Rakovo vyhlasuje výberové konanie na miesto účtovníka.

 

 

V súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

 

vyhlasuje obec Rakovo výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu

ÚČTOVNÍK/ÚČTOVNÍČKA

 

 

 

Charakteristika pracovného miesta:

 

samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obce

spracovanie uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní

konsolidovaná účtovná závierka

zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov

spolupráca s externou audítorskou spoločnosťou

rozpočtové hospodárenie obce

viacročný a programový rozpočet

záverečný účet obce a výročná správa obce

 pravidelný reporting v oblasti účtovníctva

vedenie a spravovanie mzdovej agendy obecného úradu

správa miestnych daní, evidencia pošty

 

Rozsah a dĺžka pracovného úväzku:

 plný úväzok po skúšobnej dobe

 

Kvalifikačné predpoklady:

 vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo

   

Kritériá a požiadavky:

 ovládanie podvojného účtovníctva - so zameraním na verejnú správu

 znalosť účtovných a daňových zákonov,

 zákonov o majetku obcí v obecnom zriadení,

 zákona o finančnej kontrole,

 zákona o účtovníctve,

 zákonov o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe a územnej samospráve

 užívateľské ovládanie PC a účtovných programov

 

Osobnostné predpoklady:

 bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

  1. žiadosť o zaradenie do výberového konania 

  1. štruktúrovaný životopis 

  1. motivačný list 

  1. úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

  1. kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov 

  1. výpis z registra trestov– originál nie starší ako 3 mesiace 

  1. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  

Predpokladaný nástup: 1. august 2017, prípadne podľa dohody.

  

Platové zaradenie v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Uchádzač o pracovnú pozíciu– účtovník/účtovníčka- po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej bude pozvaný na pohovor.

 

Obecný úrad si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

 

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť najneskôr do 14. júla 2017 do 13:00 hodiny v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – účtovník/účtovníčka na adresu: Obecný úrad Rakovo, Rakovo č. 8, 038 42, alebo mailom na adresu obec@rakovo.sk Uchádzači o pracovné miesto môžu doručiť svoju žiadosť o zaradenie do výberového konania poštou, elektronicky alebo osobne do podateľne obecného úradu.

 

Termín a miesto výberového konania bude oznámené vybratým uchádzačom telefonicky alebo písomne.

 

 Zverejnené na stránke 04.07.2017

 

 Patrik Antal

starosta obce Rakovo

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.