Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebné povolenie

SÚBOR
Dátum: 11.07.2019
Autor: Obec Rakovo
Počet videní: 1124
Stavebné povolenie

M E S T O  M A R T I N

stavebný úrad a ŠFRB

S T A V E B N É P O V O L E N I E

Stavebník Obec Rakovo, IČO 00647365, Rakovo súp. č. 8, 038 42 Rakovo, podal dňa 29.04.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Dopravná a technická infraštruktúra pre IBV Rakovo - východ 2.“, v rozsahu stavebného objektu SO 07 Komunikácie, na pozemku parc. č. KN-C 137 k.ú.: Rakovo. Územné rozhodnutie vydala Obec Ďanová dňa 11.04.2018 pod č. 49/90/2018-Ďu, právoplatné dňa 15.05.2018.

Mesto Martin ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa §3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa §120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania. Po vykonanom stavebnom konaní podľa §-ov 61, 62 a 64 stavebného zákona stavebný úrad vydáva toto rozhodnutie:

Mesto Martin podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

.........

 

(pokračovanie v priloženom PDF súbore)

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
stavenbne pov cesty Veľkosť: 352.8 kB Formát: pdf Dátum: 11.7.2019

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.