Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie OZ

Dátum: 04.12.2023
Autor: Obec Rakovo
Počet videní: 574
1 min. čítania
Zasadnutie OZ

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 07. 12. 2023 o 18. hodine v sále obecného úradu.

o - o - O - o - o

 1.  Otvorenie zasadnutia.

 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 3.  Voľba návrhovej komisie.

 4.  Kontrola uznesení.

 5.  Prerokovanie predaja pozemku.

 6.  Prerokovanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné.

 1.  Prerokovanie PHSR- 2023 – 2030.

 2.  Prerokovanie Štatútu obce.

 3.  Prerokovanie zásad hospodárenia.

 4.  Prerokovanie pozemkov SPF.

 5.  Prerokovanie organiza čného poriadku.

 6.  Prerokovanie správ z ukončených kontrol kontrolóra obce Rakovo.

 7.  Rôzne.

 8.  Diskusia.

 9. Prijaté uznesenia.

 10. Ukončenie.