Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie OZ

Dátum: 25.12.2023
Autor: Obec Rakovo
Počet videní: 478
1 min. čítania
Zasadnutie OZ

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 28.12.2023 o 18. hodine v sále obecného úradu.

 

 1. Otvorenie zasadnutia.

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 3. Voľba návrhovej komisie.

 4. Kontrola uznesení.

 5. Prerokovanie stanoviska kontrolóra obce Rakovo k návrhu rozpočtu na

roky 2024-2026.

 1. Prerokovanie rozpočtu obce Rakovo na rok 2024-2026.

 2. Prerokovanie správ z ukončených kontrol kontrolóra obce Rakovo.

 3. Prerokovanie rozpočtového opatrenia.

 4. Prerokovanie plánu prace kontrolóra obce na 1. polrok 2024.

 5. Rôzne.

 6. Diskusia.

 7. Prijaté uznesenia.

 8. Ukončenie.