Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

K zvýšeniu poplatku za odvoz komunálneho odpadu

Dátum: 30.10.2019
Autor: Obec Rakovo
Počet videní: 1287
K zvýšeniu poplatku za odvoz komunálneho odpadu

Kto pozorne sleduje novinky na stránke si isto všimol, kto nesleduje, všimne si, keď mu na jar príde dekrét na zaplatenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ukladá obec podľa zákona o miestnych daniach (č.582/2004 Z.z.), pričom podmienky vyberania poplatku sú pre obec stanovené vo všeobecne záväznom nariadení (VZN 2/2019).

1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov. Pre obec priniesli právne predpisy podstatné zmeny týkajúce sa výšky sadzieb za uloženie jednotlivých druhov komunálnych odpadov, systém výpočtu poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov.

Pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov sa príslušná sadzba určí na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.  Za rok 2018 obec Rakovo dosiahlo úroveň 24,79%. To nás zaraďuje pre celý rok 2019 do 3. úrovne vytriedenia komunálneho odpadu, kde zákonná sadzba za tonu odpadu je 10 € (viď tabuľka). Pri rovnakej percentuálnej hodnote vytriedenia komunálneho odpadu nás v r. 2020 čaká zvýšenie zákonného poplatku až na 22 €/tonu a podľa nariadenia vlády pre ďalšie roky až 27 €/tonu.

  Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu x [%]
Sadzba za rok 2019 v €/t Sadzba za rok 2020 v €/t Sadzba za rok 2021 a ďalej v €/t
1. x ≤10 17 26 33
2. 10 < x ≤ 20 12 24 30
3. 20 < x ≤ 30 10 22 27
4. 30 < x ≤ 40 8 13 22
5. 40 < x ≤ 50 7 12 18
6. 50 < x ≤60 7 11 15
7. x > 60 7 8 11

Z tohto dôvodu sme museli zvýšiť poplatok za odvoz komunálneho odpadu z 17,57€ za osobu/rok na 22,70€ za osobu/rok. A ak sa percentuálny podiel triedeného odpadu v tomto roku nezvýši aspoň na 30%, budeme musieť v budúcom roku opäť zdvihnúť výšku poplatku.  Jednoducho povedané, je to na nás, aký bude poplatok za vývoz komunálneho odpadu: čím viac budeme separovať, tým bude poplatok nižší. Ideálne by bolo, keby sa percentá separovania dostali nad 60%, potom by sme mohli poplatok zas znížiť.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.