Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie OZ

Dátum: 03.03.2024
Autor: Obec Rakovo
Počet videní: 541
1 min. čítania
Zasadnutie OZ

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 7. 3. 2024 o 18. hodine v sále obecného úradu.

 

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola uznesení.
5. Prerokovanie kúpy pozemku.
6. Prerokovanie vysokého napätia.
7. Prerokovanie cintorína.
8. Prerokovanie rozpočtového opatrenia.
9. Prerokovanie správ z ukončenej kontroly kontrolóra obce Rakovo.
10. Prerokovanie správa o kontrolnej činnosti za rok 2023 obce Rakovo.
11. Prerokovanie zápisu do kroniky.
12. Rôzne.
13. Diskusia.
14. Prijaté uznesenia.
15. Ukončenie.