Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania
  .

Verejný obstarávateľ obec Rakovo v súlade s ustanovením § 57 ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že ruší verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou na predmet zákazky Chodník popri št. ceste III/2161 v obci Rakovo, ktorá bola zverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa.

Odôvodnenie:
V priebehu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby pokračoval vo verejnom obstarávaní. 

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.