Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Určenie zodpovednej osoby v zmysle GDPR

Určenie zodpovednej osoby v zmysle GDPR
V zmysle § 44 ods. 7 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v Obci Rakovo určenou zodpovednou osobou Miroslav Bros, BROS COMPUTING s.r.o., e-mail: brosland@brosland.sk

ČO TO JE GDPR?

GDPR je nariadenie Európskej únie, ktoré vstúpilo do účinnosti 25. 5. 2018. Jeho cieľom je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov a posilniť práva občanov Európskej únie v tejto oblasti.

 

ČO NOVÉ GDPR PRINÁŠA?

Nariadenie GDPR predstavuje najkomplexnejšiu úpravu a reguláciu práce s osobnými údajmi. Zavádza množstvo nových pojmov a kategórií. Vedľa tradičných údajov, ktoré sú všeobecne chápané ako osobné, sem patria aj údaje technického rázu (IP adresa alebo cookies), a ako kategórie údajov hodné zvláštneho zreteľa definuje osobné údaje vypovedajúce o pôvode, politických názoroch, náboženskom či filozofickom vyznaní, zdravotnom stave a pod., genetické a biometrické údaje, osobné údaje detí a pod.

GDPR všeobecne reguluje zaobchádzanie s akýmikoľvek informáciami vzťahujúcimi sa k identifikovanej alebo identifikovateľnej osobe. Stanovuje povinnosti pre správcov aj spracovateľov údajov (vrátane povinnosti hlásiť akýkoľvek incident v oblasti práce s osobnými údajmi a ich ochrany), definuje podmienky, za ktorých môžu byť také údaje spracovávané, stanovuje pre ich spracovanie množstvo pravidiel a dáva subjektom týchto informácií množstvo práv. Zavádza tiež rolu poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

KOHO SA GDPR TÝKA?

GDPR platí celosvetovo pre všetky subjekty, ktoré spracovávajú osobné údaje občanov EU, a zavádza množstvo nových práv a povinností. Spracovatelia a správcovia osobných údajov musia zaviesť nové procesy a technológie, ktoré budú v súlade s GDPR. Toto nariadenie sa dotkne všetkých oblastí podnikania: bankovníctva, poisťovníctva retailového trhu a internetových obchodov, výroby a služieb, zdravotníctva alebo verejnej správy. Teda všetkých subjektov a oblastí činnosti, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.

 

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.