Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Kandidáti na starostu a poslancov
SÚBOR

Kandidáti na starostu a poslancov

24.09.2018
Zaregistrovaní kandidáti na starostu a poslancov v obci Rakovo v komunálnych voľbách,...
Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

09.09.2018
PROGRAM zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove,   ktoré sa uskutoční dňa 09.09....
Nové VZN
SÚBOR

Nové VZN

09.08.2018
VZN 1/2018 je už schválené, VZN 2/2018 a 3/2018 sú návrhy, ktoré môžete...
Výročná správa obce Rakovo za rok 2017
SÚBOR

Výročná správa obce Rakovo za rok 2017

08.08.2018
Vážení občania! Nájsť vhodný systém na fungovanie obce a celkového chodu...
Určenie zodpovednej osoby v zmysle GDPR

Určenie zodpovednej osoby v zmysle GDPR

30.07.2018
V zmysle § 44 ods. 7 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a...
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove

30.07.2018
ktoré sa uskutoční dňa 01.08. 2018 o 18:30 hod. v  zasadačke obecného úradu Rakovo
Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí
SÚBOR

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí

17.07.2018
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z....
Záverečný účet obce za rok 2017
SÚBOR

Záverečný účet obce za rok 2017

13.07.2018
Záverečný účet obce za rok 2017
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
SÚBOR

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

07.06.2018
"Územný plán obce Rakovo" vydané Okresným úradom Martin, odborom...
Oznámenie o zámere obce Rakovo zameniť pozemok
SÚBOR

Oznámenie o zámere obce Rakovo zameniť pozemok

26.04.2018
podľa ust. paragrafu 9a ods. 8 písm. e) ....
Územný plán obce Rakovo /  Okresný úrad Martin
SÚBOR

Územný plán obce Rakovo / Okresný úrad Martin

24.03.2018
Obstarávateľ, Obec Rakovo, doručil dňa 19. 3. 2018 Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti...
Oznámenie o verejnom prerokovcaní
SÚBOR

Oznámenie o verejnom prerokovcaní

21.03.2018
Obstarávateľ, obec Rakovo, zvoláva verejné prerokovanie Správy o hodnotení...
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho prejednávania
SÚBOR

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho...

09.03.2018
Dňa 9. marca 2018 podala Obec Príbovce ..., žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín...
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove

27.02.2018
ktoré sa uskutoční dňa 01.03. 2018 o 18:30 hod. v  zasadačke obecného úradu Rakovo
Výzva na predloženie ponuky - kamerový systém
SÚBOR

Výzva na predloženie ponuky - kamerový systém

05.02.2018
Zákazka postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o...
Výzva na predloženie ponuky - miestna komunikácia
SÚBOR

Výzva na predloženie ponuky - miestna komunikácia

04.02.2018
Výzva na prekladanie ponúk v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi...
Obchodná verejná súťaž
SÚBOR

Obchodná verejná súťaž

26.01.2018
Obec Rakovo zastúpená starostom obce Patrikom Antalom vyhlasuje Obchodnú verejnú...
Plán zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2018

Plán zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2018

09.01.2018
Sklo vkladajte do kontajnerov /zvonov/, určených na separovaný zber. Papier vkladajte do 1100 l...
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove

04.01.2018
  ktoré sa uskutoční dňa 08.01. 2018 o 18:00 hod. v  zasadačke obecného...
PROGRAM zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove

PROGRAM zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove

06.12.2017
ktoré sa uskutoční dňa 08.12. 2017 o 17:00 hod. v  zasadačke obecného úradu...